ลูกปืนตุ๊กตา ETK

ลูกปืนตุ๊กตา ETK


บริษัท
แบริ่งเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) บจก.
ที่อยู่
25/9-10 ถนนพระรามที่ 6 ( อุรุพงษ์ ) แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
: +662 613 9060
: +662 613 9068
ลูกปืนตุ๊กตาคุณภาพ ETK เป็นลูกปืนชุดที่ได้นำเอาตลับลูกปืนเม็ดกลมชนิดฝาปิดมาปรกอบเข้ากับเสื้อ เหล็กหล่อคุณภาพสูงจึงทำให้ลูกปืนตุ๊กตาของETKนั้นเป็นที่ยอมรับในตลาดในขณะ ที่ราคานั้นเหมาะสม

รูปภาพประกอบ