มอเตอร์ /Motor

มอเตอร์ /Motor


บริษัท
กุลธร บจก.
ที่อยู่
237-237/1-4 ถนน หลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์
: +662 282 2151
: +662 280 1444
อีเมล์
  • มอเตอร์ คอยล์เย็นพร้อมโอเวอร์โหลด ป้องกันกระแสไฟเกิน และความร้อนสูง  มาตรฐาน อมริกา ผลิตโดย บ. กุลธรอิเลคทริค จำกัด
  • มอเตอร์พัดลม/ คอนเดนซิ่ง ชนิดเชดโพลและชนิดใช้รันคาปาซิเตอร์  
  • มอเตอร์คอยล์ร้อน Extra Q condensing motor with run 2.5 MFD .450V. มอเตอร์คอนเดนซิ่งยูนิต แกนเดียว
  • Fan coil motor with run2 mfd.370V. มอเตอร์ 2 แกน แฟนคอลย์สำหรับโบล์เวอร์ 5.5x7.5x2 BTU / HR10,000-18,000 
  • Fan coil motor double shafts  220 v .50 hz. 1 phase 3 speed  มอเตอร์แฟนคอยล์ชนิด  2  แกน

รูปภาพประกอบ