ท่อลดปลายหน้าจาน 2 ด้าน 2

ท่อลดปลายหน้าจาน 2  ด้าน 100-600