จำนวน 55 รายการ

รถยกดีเซล ขนาด 3 ตัน เกียร์อัตโนมัติ รุ่น FD30T3CZ

0 0

ชื่อเรียกทั่วไป 

รถยกดีเซล ขนาด 3 ตัน เกียร์อัตโนมัติ

รถยกดีเซล ขนาด 2 ตัน เกียร์อัตโนมัติ รุ่น FD20T3CZ

0 0

ชื่อเรียกทั่วไป 

รถยกดีเซล ขนาด 2 ตัน เกียร์อัตโนมัติ

 

 

รถยกดีเซล ขนาด 2.5 ตัน เกียร์อัตโนมัติ รุ่น FD25T3CZ

0 0

ชื่อเรียกทั่วไป 

รถยกดีเซล ขนาด 2.5 ตัน เกียร์อัตโนมัติ

 

รถยกดีเซล ขนาด 4.5 ตัน เกียร์คลัช รุ่น FD45C9

0 0

ชื่อเรียกทั่วไป 

รถยกดีเซล ขนาด 4.5 ตัน เกียร์คลัช

 

รถยกดีเซล ขนาด 4.5 ตัน เกียร์อัตโนมัติ รุ่น FD45T9

0 0

ชื่อเรียกทั่วไป 

รถยกดีเซล ขนาด 4.5 ตัน เกียร์อัตโนมัติ 

 

รถยกดีเซล ขนาด 5 ตัน เกียร์อัตโนมัติ รุ่น FD50T9

0 0

 

ชื่อเรียกทั่วไป 

รถยกดีเซล ขนาด 5 ตัน เกียร์อัตโนมัติ 

 

 

รถยกดีเซล ขนาด 3.5 ตัน เกียร์อัตโนมัติ รุ่น FD35T9

0 0

ชื่อเรียกทั่วไป 

รถยกดีเซล ขนาด 3.5 ตัน เกียร์อัตโนมัติ 

 

 

รถยกดีเซล ขนาด 4 ตัน เกียร์คลัช รุ่น FD40C9

0 0

ชื่อเรียกทั่วไป 

รถยกดีเซล ขนาด 4 ตัน เกียร์คลัช 

 

รถยกดีเซล ขนาด 4 ตัน เกียร์อัตโนมัติ รุ่น FD40T9

0 0

ชื่อเรียกทั่วไป 

รถยกดีเซล ขนาด 4 ตัน เกียร์อัตโนมัติ

รถยกดีเซล ขนาด 6 ตัน เกียร์อัตโนมัติ รุ่น FD60Z8

0 0

ชื่อเรียกทั่วไป 

รถยกดีเซล ขนาด 6 ตัน เกียร์อัตโนมัติ 

 

รถยกดีเซล ขนาด 8 ตัน เกียร์อัตโนมัติ รุ่น FD80Z8

0 0

 

ชื่อเรียกทั่วไป 

รถยกดีเซล ขนาด 8 ตัน เกียร์อัตโนมัติ

รถยกดีเซล ขนาด 7 ตัน เกียร์อัตโนมัติ รุ่น FD70Z8

0 0

 

ชื่อเรียกทั่วไป 

รถยกดีเซล ขนาด 7 ตัน เกียร์อัตโนมัติ

 

รถยกดีเซล ขนาด 10 ตัน เกียร์อัตโนมัติ รุ่น FD100Z8

0 0

 

ชื่อเรียกทั่วไป 

รถยกดีเซล ขนาด 10 ตัน เกียร์อัตโนมัติ

 

รถยกดีเซล ขนาด 12 ตัน เกียร์อัตโนมัติ รุ่น FD120-3

0 0

 

ชื่อเรียกทั่วไป 

รถยกดีเซล ขนาด 12 ตัน เกียร์อัตโนมัติ